Inzet van een praktijkmanager

Inzet van een praktijkmanager

Indien een praktijk interesse heeft om een praktijkmanager van Huisartsen Zuid Kennemerland eo in te zetten, volgt eerst een kennismakingsgesprek met onze betrokken coördinator om te bepalen welke wensen de praktijken hebben en welke mogelijkheden wij op dat moment hebben. Daarna volgt een korte praktijkscan, die uitgevoerd wordt door een ervaren praktijkmanager uit de Kwaliteitscommissie Praktijkmanagement. Op basis van deze scan wordt bepaald op welke onderwerpen een praktijkmanager ingezet kan worden en wat voor type praktijkmanager het beste bij de opdracht past, in het geval er meerdere mogelijkheden zijn. Is er een match tussen de werkzaamheden, de praktijk en de praktijkmanager, dan wordt een overeenkomst afgesloten en kan de praktijk de module praktijkmanagement bij Zilveren Kruis aan zetten.

Meer weten over het inzetten van een praktijkmanager? Stuur een mail.

Inzet van een praktijkmanager op projectbasis

Heb je een klus waarvoor je tijdelijk een praktijkmanager kan gebruiken? Dan kijken we naar de mogelijkheid om een praktijkmanager op projectbasis bij jou in te zetten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het maken of vervangen van een website, het opstellen van een personeelsplan of het ondersteunen bij een project in de wijk.

Meer weten over het inzetten van een praktijkmanager op projectbasis? Stuur een mail.

Ondersteuning

Voor leden

Capaciteitsvraagstukken

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Scholingen en bijeen­komsten

Scholingen en bijeenkomsten HZK organiseert diverse scholingen voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijk. Daarnaast verzamelen en inventariseren wij relevante bijeenkomsten …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer