COPD

Gezamenlijk proberen de zorgverleners uit de regio u te helpen uw COPD zelf te beheersen en om u zo goed mogelijk te leren omgaan met deze aandoening.

HZK Ketenzorg COPD

De huisarts heeft u aangemeld voor Ketenzorg via HZK. Dit betekent dat HZK een behandelovereenkomst met u aangaat, waarbij meerdere zorgverleners gaan samenwerken bij de behandeling van uw COPD. HZK organiseert deze samenwerking en maakt hierover regionale samenwerkingsafspraken met de betrokken zorgverleners en de verzekeraars. Hierdoor gaat de zorg die u ontvangt van deze zorgverleners niet af van uw eigen risico*.

*Uitzondering hierop zijn laboratoriumonderzoek en verwijzingen naar het ziekenhuis, deze gaan wel van uw eigen risico.

Op het kwartaaloverzicht dat u van de verzekeraar ontvangt ziet u daarom, naast de bij u bekende zorgverleners, ook HOZK (dit is een onderdeel van HZK) als zorgverlener staan. Deze vergoeding betaalt u niet zelf; de verzekeraar betaalt dit bedrag -via de HOZK- aan de bij uw ketenzorg betrokken zorgverleners. Naast vermelding op het verzekeringsafschrift merkt u zelf weinig van de betrokkenheid van de HZK bij de organisatie van uw zorg.

Uw huisarts en de praktijkondersteuner

De huisarts houdt, zoals u gewend bent, de regie over uw behandeling en verwijst u naar andere zorgverleners als dat nodig is. Waarbij iedere zorgverlener zijn eigen professionele verantwoordelijkheid draagt voor het eigen (medisch) handelen. Indien nodig kan de huisarts overleggen met een medisch specialist (longarts).

De praktijkondersteuner is een verpleegkundige of doktersassistente die een Hbo-opleiding heeft gevolgd om mensen met een chronische aandoening of een verhoogd risico daarop te begeleiden en te behandelen in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner heeft regelmatig contact met uw huisarts over uw situatie. In sommige situaties zal de praktijkondersteuner u naar de huisarts verwijzen.

Samen met de praktijkondersteuner en de huisarts kijkt u naar de invloed van de chronische aandoening op uw leven. U bespreekt wat u belangrijk vindt en nodig heeft rondom uw leven met een chronische aandoening. De huisarts of praktijkondersteuner zullen bepaalde controles uitvoeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het meten van gewicht, bloeddruk en controle van de longen (longfunctie onderzoek). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan voeding, bewegen, medicijngebruik en dergelijke. De praktijkondersteuner kan u advies en ondersteuning bieden bij het stoppen met roken. Het risico dat uw COPD erger wordt, neemt af als u stopt. Ook leren zij u om te gaan met benauwdheid en hoesten en hoe u kunt handelen als u een hoestaanval heeft.

 

Overige zorgverleners

Als de huisarts of praktijkondersteuner het nodig acht wordt u verwezen naar:

  • de diëtist voor een voedingsadvies, bijvoorbeeld om uw gewicht stabiel te houden;
  • een longarts van het ziekenhuis voor verder onderzoek of behandeling;
  • een fysiotherapeut voor het verbeteren van ademhalingstechniek en conditie.

Het is denkbaar dat u ter ondersteuning van de behandeling van uw klachten medicijnen krijgt. Uw apotheker verzorgt uw medicijnen en kan hierover uitleg geven.

 

Meer informatie over COPD kunt u vinden op: