Gecombineerde Leefstijl Interventie

Gecombineerde Leefstijl Interventie

U heeft van uw huisarts  of medisch specialist een verwijzing gekregen voor deelname aan het programma Beweegkuur of Cool of Slimmer (Gecombineerde Leefstijl Interventie, GLI). Voor dit programma wordt u begeleid door een leefstijlcoach. De leefstijlcoach zal inhoudelijk meer vertellen over het programma wanneer u een intake krijgt.

Voor patiënten: klik hier om een leefstijlcoach te zoeken.

Het doel van gecombineerde leefstijl interventie programma’s is om volwassenen met overgewicht en extra risicofactoren te begeleiden en advies te geven over:

  • Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • Gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in toepassen in het dagelijkse bestaan;
  • Het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

 

Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert u als deelnemer in de eigen woon- en leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

 

Deelname aan één van de programma’s van de GLI wordt vergoedt door uw zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen risico.