Meekijkconsult

Meekijkconsult

Meekijkconsult

Wat is een meekijkconsult?

U heeft een gezondheidsklacht die uw huisarts mogelijk niet helemaal vertrouwt of moeilijk te beoordelen vindt. Dan kan uw huisarts aan een medisch specialist advies vragen om vanuit zijn of haar expertise ook eens naar uw klacht te kijken. Op die manier kan de huisarts een vermoeden laten bevestigen of advies inwinnen over te nemen vervolgstappen. De specialist en de huisarts werken hierbij nauw samen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij uw gezondheidsklacht. Indien er sprake is van een meekijkconsult blijft u onder behandeling van de huisarts. U wordt niet doorverwezen naar de medisch specialist. De medisch specialist kijkt eenmalig mee. Informatie verstrekken aan de medisch specialist doet de huisarts alleen met uw toestemming.

 

Wat kunt u verwachten?

De medisch specialist kan meekijken aan de hand van door de huisarts verstrekte informatie en een advies geven aan de huisarts. Bijvoorbeeld door mee te kijken bij de beoordeling van een röntgenfoto, longfunctietest of bij de beoordeling van bloeduitslagen. Hiervoor hoeft u niet naar het ziekenhuis.

Na afloop van het meekijkconsult krijgen u en uw huisarts een advies van de medisch specialist over de vervolgstappen. Het kan zijn dat er een onderzoek, behandeling of therapie nodig is of dat uw medicatie moet worden aangepast. De huisarts neemt de uitkomst van het consult op in uw medisch dossier en zal het vervolg van uw behandeling samen met u bepalen.

 

Eigen risico

U hoeft niet te betalen voor een meekijkconsult. Het meekijkconsult komt niet ten laste van het eigen risico van uw zorgverzekering omdat het valt onder de huisartsenzorg.