Jeugdontwikkeling

Aangeboden door: Samenwerkende Eerstelijns Huisartsen Organisaties

Jeugdontwikkeling

Aangeboden door: Samenwerkende Eerstelijns Huisartsen Organisaties

We lopen tegen een aantal zaken aan bij de informatie-uitwisseling rondom de zorg voor een kind:
• Het is voor zorgverleners in de eerste lijn vaak onduidelijk wat schoolarts doet.
• Bij kinderfysiotherapeut en logopedist is er vaak te weinig informatie over andere hulpverleners, die bij hetzelfde kind zijn betrokken.
• De retour informatie naar huisarts of POH jeugd kan beter.
De wetgeving bepaalt dat ouders toestemming moeten geven om informatie uit te wisselen tussen hulpverleners. Er is onduidelijkheid over wat wanneer wel/niet mag. Hoe zit het juridisch? Wanneer valt het onder kindermishandeling volgens de huidige meldcode? Door een multidisciplinaire (zorg, onderwijs, jeugdhulp) bijeenkomst in de wijk te organiseren is de huisarts en de POH beter geïnformeerd en worden afspraken gemaakt over veilige informatie uitwisseling, bijvoorbeeld via de Verwijsindex.

Aanbod GEZ:
De opzet van de bijeenkomst om tot goede afspraken te komen ligt klaar, zoals agenda, presentaties en deelnemersveld. Bij het organiseren kunnen we hulp bieden.

Contactpersoon
Jeroen van der Noordaa of Mikel Israel, Stuur een mail

Andere initiatieven

Osteoporose

Aangeboden door: GEZ Heemstede

Osteoporose is een veelvoorkomende aandoening. Uit onderzoek is gebleken dat het risico op fracturen 30% tot 50% verlaagd kan worden indien op tijd bij aangetoonde osteoporose profylactische behandeling plaatsvindt. GEZ Heemstede heeft een beleid opgesteld om patiënten met osteoporose tijdig te selecteren en behandelen om zo het risico op invaliderende fracturen te kunnen verminderen.

Zorgprogramma Obesitas

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

Het 3-jarige multidisciplinair zorgprogramma Obesitas is een programma, waarin een team van huisarts, psycholoog, diëtist, POH/PVK, beweegcoach en fysiotherapeut samen de cliënt begeleiden en waarin zorgverleners onderling tussentijds overleggen met elkaar. In het programma staat vooral de verandering van levensstijl centraal. Dit leren patiënten in de sessies bij de diëtist en de psycholoog, en in de beweegsessies bij de fysiotherapeut. Daarnaast wordt er samengewerkt met organisaties als SportSupport om het doorstromen naar sporten in de wijk te vergemakkelijken.

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

In het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen wordt geïntegreerde zorg verleens aan hulpbehoevende kwetsbare ouderen, met aandacht voor somatische, psychische en welzijnsaspecten. Op deze manier kunnen kwetsbare ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen. Complexe ouderenzorg vindt daar waar het kan in de eerste lijn plaats, spoedopnames en crises worden zoveel mogelijk voorkomen door vroegtijdig te anticiperen en de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd.