Krachtige basiszorg

Aangeboden door: Samenwerkende Eerstelijns Huisartsen Organisaties

Krachtige basiszorg

Aangeboden door: Samenwerkende Eerstelijns Huisartsen Organisaties

Krachtige basiszorg is gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en met problematiek in meerdere leefdomeinen. Krachtige basiszorg ondersteunt de bewoners in de wijk optimaal door goed te kijken naar wat de mensen in de wijk nodig hebben en het aanbod van zorg en ondersteuning en de organisatie daarvan er op af te stemmen. Het houdt de populatie en de professionals in de wijk gezonder en vermindert het zorggebruik en zorgkosten significant.
Deze wijkaanpak, die bewezen effectief is, in ontwikkeld in de wijk Overvecht. Het is een nieuwe en andere manier van kijken, leren, doen en organiseren door álle professionals in de zorg, ondersteuning en preventie in de wijk. Naast informatievoorziening en scholing maken de huisartspraktijken afspraken met het sociaal wijkteam over MDO en warme overdracht. Er is ook een werkprotocol ontwikkeld voor intake en registratie van de 4D-gesprekken.

Aanbod GEZ:
We weten inmiddels wat het betekent om Krachtige Basiszorg te implementeren. Vooral bij patiënten in complexere situaties is volledig implementeren nuttig. We kunnen helpen met het op maat maken van de implementatie van Krachtige Basiszorg, gekoppeld aan de populatie in de wijk. We hebben protocollen, verschillende manieren van afstemming met sociaal wijkteam en we hebben een eigen scholing ontwikkeld.

Contactpersonen
Jeroen van der Noordaa en Vincent Puite, Stuur een mail

Andere initiatieven

Osteoporose

Aangeboden door: GEZ Heemstede

Osteoporose is een veelvoorkomende aandoening. Uit onderzoek is gebleken dat het risico op fracturen 30% tot 50% verlaagd kan worden indien op tijd bij aangetoonde osteoporose profylactische behandeling plaatsvindt. GEZ Heemstede heeft een beleid opgesteld om patiënten met osteoporose tijdig te selecteren en behandelen om zo het risico op invaliderende fracturen te kunnen verminderen.

Zorgprogramma Obesitas

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

Het 3-jarige multidisciplinair zorgprogramma Obesitas is een programma, waarin een team van huisarts, psycholoog, diëtist, POH/PVK, beweegcoach en fysiotherapeut samen de cliënt begeleiden en waarin zorgverleners onderling tussentijds overleggen met elkaar. In het programma staat vooral de verandering van levensstijl centraal. Dit leren patiënten in de sessies bij de diëtist en de psycholoog, en in de beweegsessies bij de fysiotherapeut. Daarnaast wordt er samengewerkt met organisaties als SportSupport om het doorstromen naar sporten in de wijk te vergemakkelijken.

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

In het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen wordt geïntegreerde zorg verleens aan hulpbehoevende kwetsbare ouderen, met aandacht voor somatische, psychische en welzijnsaspecten. Op deze manier kunnen kwetsbare ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen. Complexe ouderenzorg vindt daar waar het kan in de eerste lijn plaats, spoedopnames en crises worden zoveel mogelijk voorkomen door vroegtijdig te anticiperen en de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd.