Nazorg in de eerste lijn na Bariatrische Chirurgie

HA, POH

21 september 2023

17:30

-21:30 uur

Uit de HZK pilot ‘Nazorg in de Bariatrische Chirurgie’ blijkt dat gezondheidsproblemen en complicaties vroegtijdig gesignaleerd worden als deze patiënten in de huisartsenpraktijk gestructureerde zorg ontvangen. Ook verkleint de kans op fouten in zorgverlening als deze patiënten goed in beeld zijn (en blijven). 

 • Sterk gewijzigd maag-darmstel vraagt om gestructureerde nazorg om kans op ernstige complicaties te verkleinen. 
 • Pilot HZK: Per normpraktijk zijn er gemiddeld 18 patiënten die een bariatrische ingreep hebben ondergaan. Dit aantal verschilt sterk tussen de praktijken. 
 • 68% van de geconsulteerde patiënten bleek nog aanvullende zorg nodig te hebben na de bariatrische ingreep. 


Tijd:
 17:00 uur inloop, start 17:30 uur. Einde 21:30 uur
Waar: Het Seinwezen, Haarlem
Sprekers: 
Eelco Meesters, internist/endocrinoloog SG
Frederik Jonker, bariatrisch/GE chirurg RKZ Beverwijk
Vincent Sluiters, waarnemend huisarts

Leerdoel van deze scholing is: aandachtspunten kennen en alarmsignalen herkennen in de nazorg na bariatrische chirurgie. 

Na het volgen van deze scholing door huisartsen is er een praktijkvergoeding beschikbaar voor: 

 • Praktijkscan patiënten met bariatrische ingreep + oproepen van deze patiënten: €150 per normpraktijk (eenmalig)
 • Consulten Nazorg Bariatrie 2022-2023: €80 per patiënt. 
  Let op:
  om voor de
  praktijkvergoeding in aanmerking te komen dient een huisarts de scholing te
  hebben gevolgd.    
 
Klik hier voor de uitnodiging.  
 

Deze avond wordt je aangeboden door HZK. Bij inschrijving committeer je je zich aan deelname. Bij no-show (zonder of te laat afmelden) ontvang je een factuur van €50,00 per persoon.

Je kunt annuleren tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Aanmelden kan door alle velden in onderstaand formulier in te vullen.

Let op; na inschrijving ontvang je, via scholing@hczk.nl, een bevestiging. Deze kan ook in je spam terechtkomen. Als je geen bericht krijgt hebben wij jouw inschrijving niet goed ontvangen. In dat geval kan je contact opnemen met scholing@hczk.nl zodat wij de inschrijving in orde kunnen maken en bevestigen. 

Andere scholingen

Veerplas VrijMiBo Festival – 7 juni 2024

Huisartsen, Triagisten, POH GGZ, Chauffeurs werkzaam op Spoedpost

  07 juni 2024   

  15:00

-23:00 uur

IMIS training – 18 juni 2024

DA (io), Apothekers, Apothekersassistenten, Farmaceutisch consulenten, POH

  18 juni 2024   

  18:00

-20:30 uur

Samenwerken als POH-GGZ met de crisisdienst en E-health; hoe zat het ook alweer? – 6 juni 2024

POH-GGZ

  06 juni 2024   

  17:00

-20:00 uur