Post-MBO CVRM Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Voor DA, startdatum 20 maart 2024

09:00

-16:00 uur

Post-MBO CVRM Spreekuur Ondersteuner Huisarts – Inschrijving gesloten

De doktersassistent is een onmisbare schakel in de huisartsenpraktijk. In het kader van efficiënte praktijkvoering is verdieping en verbreding van het takenpakket wenselijk, zodat taakdelegatie mogelijk is en de doktersassistent een aantal taken van POH of huisarts over kan nemen. Bijkomend voordeel is dat dit extra uitdaging biedt voor de doktersassistent die méér wil. Het overnemen van specifieke taken en deze zelfstandig afhandelen aan de hand van een praktijkprotocol kan echter alleen na het volgen van een gedegen opleiding.

Daarom heeft Stichting DOKh een gecertificeerde opleiding ontwikkeld, die valt onder de Post-MBO opleidingen van Stichting DOKh en Leerpunt Koel: CVRM Ondersteuner Huisarts. Post-MBO opleidingen zijn hooggewaardeerde, gecertificeerde opleidingen die doktersassistenten klaarstomen voor specifieke functies in de huisartsenpraktijk.

De opleiding wordt via blended learning gevolgd; deels vanuit huis door het eigen maken van de theorie en deels via bijeenkomsten waarin je de kennis leert toepassen, vaardigheden oefent en je voldoende handvatten krijgt om het geleerde in de praktijk te brengen bijvoorbeeld door middel van een eigen spreekuur.

Opleidingseisen

Afgeronde opleiding tot doktersassistent is vereist. HBO werk- en denkniveau is een pré in verband met het zelfstandig uitvoeren van een spreekuur CVRM.

Data

Woensdag 20 maart 2024: Lesdag 1 (9.00 – 16.00)
Woensdag 17 april 2024: Lesdag 2 (9.00 – 16.00)
Woensdag 29 mei 2024: Lesdag 3 (9.00 – 16.00)
Woensdag 5 juni 2024: Online theorie-examen (vanuit huis) (20.00 – 21.00)

Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak voor ziekte en overlijden in Nederland. Hoe hoog iemands risico is op hart- en vaatziekten wordt bepaald door veel verschillende factoren. Welke dat zijn, ga je in deze opleiding leren. Mensen met een verhoogd risico en die al een hart- en vaatziekte hebben, worden meestal begeleid en behandeld door specialist, huisarts of Praktijkondersteuner.

Echter er is ook een grote groep mensen zonder hart- en vaatziekten, maar bij wie wel een verhoogd risico bestaat om deze te krijgen. Deze mensen komen in beginsel niet in aanmerking voor begeleiding door de POH. Het is wel belangrijk om deze groep te identificeren en te begeleiden, zo dat hart- en vaatziekten kunnen worden voorkomen.

De daartoe opgeleide doktersassistente kan een actief aandeel leveren in deze opsporing en begeleiding. Resultaat is een betere organisatie van de primaire preventie, het ontlasten van spreekuren van huisartsen en POH’s en extra uitdaging en verdieping voor de assistent die zijn of haar takenpakket graag uitbreidt.

De begeleiding van de patiënten door de doktersassistent vindt plaats middels de verlengde arm constructie. Dat betekent dat de huisarts altijd eindverantwoordelijk blijft.

Na afloop van deze opleiding

Onder supervisie van de huisarts:

 • Ben je bedreven in alle vaardigheden en onderzoeken die bij CVRM-diagnostiek horen.
 • Kun je zelfstandig bij iemand een cardiovasculair risicoprofiel opstellen en vragen van de patiënt hierover beantwoorden.
 • Kun je een cardiovasculair risico spreekuur opzetten voor CVRM-patiënten.
 • Kun je CVRM-patiënten uit de laag tot licht verhoogd risicocategorie volgens protocol controleren en begeleiden.
 • Heb je inzicht in de verschillende medicatiegroepen en hun bijwerkingen en interacties waarmee mensen in kader van CVRM behandeld worden.
 • Kun je signalen herkennen wanneer een patiënt een afspraak bij de huisarts of POH moet maken en wanneer hij of zij onder jouw controle kan blijven.
 • Kun je leefstijladviezen geven en een basis leggen voor het motiveren van patiënten tot leefstijlverandering.

Je leert de theoretische achtergrond over hypertensie, cholesterolwaardes, nierfunctie en medicijnen die gebruikt worden bij het cardiovasculair risicomanagement. Er wordt uitgebreid geoefend in het toepassen van deze kennis in de begeleiding van patiënten. Verder maak je een protocol cardiovasculair risicomanagement voor jouw spreekuur, dat is toegeschreven op de praktijk waar je werkt.

Theorie

De theorie van deze opleiding volg je via een digitale leeromgeving (DLO). De theorie maak je je eigen door verschillende modules te doorlopen en opdrachten te maken. De theorie wordt afgesloten met een theorie-examen

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit een drietal bijeenkomsten waar:

 • vragen over de theorie met elkaar worden besproken;
 • de theorie van de digitale leeromgeving toegepast wordt middels casuïstiek en vaardigheden worden geoefend;
 • geleerd wordt hoe een spreekuur opgezet kan worden;
 • gespreksvaardigheden worden oefenen.

In de stageperiode ga je zelf een spreekuur opzetten en uitvoeren onder supervisie van de huisarts of Praktijkondersteuner Somatiek en volgens een zelfgeschreven praktijkprotocol. Na deze periode lever je een opname, protocol en stagemap in. Na een positieve beoordeling hiervan heb je de opleiding met succes afgerond.

De bijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van de volledige opleiding.

Kosten

HZK biedt in samenwerking met DOKH deze SOH-scholing aan in Velserbroek. Let op: de kosten bedragen €1.500 per persoon (de praktijk ontvangt een factuur), de rest van de kosten wordt vergoed door HZK.  

Heb je vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Marieke Vrijenhoek, coordinatiepunt@hczk.nl

Let op; na inschrijving ontvang je direct via scholing@hczk.nl, een bevestiging. Deze kan ook in je spam terechtkomen. Als je geen bericht krijgt hebben wij jouw inschrijving niet goed ontvangen. In dat geval kan je contact opnemen met scholing@hczk.nl zodat wij de inschrijving in orde kunnen maken en bevestigen. 

Andere scholingen

Veerplas VrijMiBo Festival – 7 juni 2024

Huisartsen, Triagisten, POH GGZ, Chauffeurs werkzaam op Spoedpost

  07 juni 2024   

  15:00

-23:00 uur

IMIS training – 18 juni 2024

DA (io), Apothekers, Apothekersassistenten, Farmaceutisch consulenten, POH

  18 juni 2024   

  18:00

-20:30 uur

Samenwerken als POH-GGZ met de crisisdienst en E-health; hoe zat het ook alweer? – 6 juni 2024

POH-GGZ

  06 juni 2024   

  17:00

-20:00 uur