Dialoogsessie jeugd 22 november: wachtlijsten, crisiszorg en overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

22 november 2023

17:00

-18:00 uur

In gesprek over wachtlijsten, crisiszorg en de overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Neem deel aan de volgende dialoogsessie en praat mee over betere jeugdhulp.

22 november van 17:00 tot 18:00 uur

Online

Voor huisartsen en praktijkondersteuners GGZ Jeugd.

De verwijzing van jeugdige cliënten is veranderd. Tegenwoordig staat de hulpvraag centraal in plaats van de behandeling of therapie. De gemeenten in de regio Kennemerland en IJmond houden huisartsen en POH’ers op de hoogte over de veranderingen in de jeugdhulp. Dat doen ze met digitale dialoogsessies, waarbij er veel ruimte is voor inbreng van huisartsen en POH’ers. Elke bijeenkomst heeft een specifiek thema.

We hopen van harte dat u er op 22 november bij bent. 

Heeft u een vraag over de dialoogsessie? Neem contact op met Mark van Duin, projectleider huisartsenroute regio Zuid-Kennemerland en IJmond, mduin@velsen.nl, 06-17363305.

Andere scholingen

Terugkommoment voor werkbegeleiders BBL – 1 oktober 2024

Werkbegeleiders

  01 oktober 2024   

  18:00

-21:00 uur

Bijeenkomst voor BBL-begeleiders en contactpersonen

BBL-begeleiders en contactpersonen

  18 juni 2024   

  18:00

-20:30 uur

Veerplas VrijMiBo Festival – 7 juni 2024

Huisartsen, Triagisten, POH GGZ, Chauffeurs werkzaam op Spoedpost

  07 juni 2024   

  15:00

-23:00 uur