Dialoogsessie jeugd 22 november: wachtlijsten, crisiszorg en overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

22 november 2023

17:00

-18:00 uur

In gesprek over wachtlijsten, crisiszorg en de overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Neem deel aan de volgende dialoogsessie en praat mee over betere jeugdhulp.

22 november van 17:00 tot 18:00 uur

Online

Voor huisartsen en praktijkondersteuners GGZ Jeugd.

De verwijzing van jeugdige cliënten is veranderd. Tegenwoordig staat de hulpvraag centraal in plaats van de behandeling of therapie. De gemeenten in de regio Kennemerland en IJmond houden huisartsen en POH’ers op de hoogte over de veranderingen in de jeugdhulp. Dat doen ze met digitale dialoogsessies, waarbij er veel ruimte is voor inbreng van huisartsen en POH’ers. Elke bijeenkomst heeft een specifiek thema.

We hopen van harte dat u er op 22 november bij bent. 

Heeft u een vraag over de dialoogsessie? Neem contact op met Mark van Duin, projectleider huisartsenroute regio Zuid-Kennemerland en IJmond, mduin@velsen.nl, 06-17363305.

Andere scholingen

Dialoogsessie jeugd 12 december: wachtlijsten, crisiszorg en overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

  12 december 2023   

  17:00

-18:00 uur

Terugkombijeenkomst BBL – 5 oktober 2023 – VOL

  05 oktober 2023   

  18:00

-21:00 uur

Spoedpostconferentie SSZK 3 en 12 Oktober (vol)

Huisartsen, Triagisten, Chauffeurs werkzaam op Spoedpost

  03 oktober 2023   

  13:30

-21:15 uur