Dialoogsessie uitwisselen informatie met jeugdhulpaandbieders

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

05 september 2023

17:00

-18:00 uur

In gesprek over uitwisselen informatie met jeugdhulpaandbieders

Hoe gaan huisartspraktijken met consortia informatie uitwisselen? Die vraag staat centraal tijdens de tweede dialoogsessie over verwijzing.

5 September van 17:00 tot 18:00 uur

Online

Voor huisartsen en praktijkondersteuners GGZ Jeugd.

De verwijzing van jeugdige cliënten is veranderd. Tegenwoordig staat de hulpvraag centraal in plaats van de behandeling of therapie. Juist daarom is het belangrijk dat huisartsen, POH’ers en consortia het eens worden over welke informatie de verwijzing bevat en via welke kanalen die wordt uitgewisseld. Ook is het goed weten welke terugkoppeling huisartsen van de consortia verwachten.

We hopen van harte dat u er op 5 september bij bent. 

Heeft u een vraag over de dialoogsessie? Neem contact op met Mark van Duin, projectleider huisartsenroute regio Zuid-Kennemerland en IJmond, mduin@velsen.nl, 06-17363305.

Andere scholingen

Terugkombijeenkomst BBL – 5 oktober 2023

  05 oktober 2023   

  18:00

-21:00 uur

Algemene Ledenvergadering HCZK 21-09

Praktijkhouders en leden HCZK

  21 september 2023   

  20:00

-22:00 uur

Spoedpostconferentie SSZK 3 en 12 Oktober

Huisartsen, Triagisten, Chauffeurs werkzaam op Spoedpost

  03 oktober 2023   

  13:30

-21:15 uur