Dialoogsessie uitwisselen informatie met jeugdhulpaandbieders

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

05 september 2023

17:00

-18:00 uur

In gesprek over uitwisselen informatie met jeugdhulpaandbieders

Hoe gaan huisartspraktijken met consortia informatie uitwisselen? Die vraag staat centraal tijdens de tweede dialoogsessie over verwijzing.

5 September van 17:00 tot 18:00 uur

Online

Voor huisartsen en praktijkondersteuners GGZ Jeugd.

De verwijzing van jeugdige cliënten is veranderd. Tegenwoordig staat de hulpvraag centraal in plaats van de behandeling of therapie. Juist daarom is het belangrijk dat huisartsen, POH’ers en consortia het eens worden over welke informatie de verwijzing bevat en via welke kanalen die wordt uitgewisseld. Ook is het goed weten welke terugkoppeling huisartsen van de consortia verwachten.

We hopen van harte dat u er op 5 september bij bent. 

Heeft u een vraag over de dialoogsessie? Neem contact op met Mark van Duin, projectleider huisartsenroute regio Zuid-Kennemerland en IJmond, mduin@velsen.nl, 06-17363305.

Andere scholingen

Terugkommoment voor werkbegeleiders BBL – 1 oktober 2024

Werkbegeleiders

  01 oktober 2024   

  18:00

-21:00 uur

Bijeenkomst voor BBL-begeleiders en contactpersonen

BBL-begeleiders en contactpersonen

  18 juni 2024   

  18:00

-20:30 uur

Veerplas VrijMiBo Festival – 7 juni 2024

Huisartsen, Triagisten, POH GGZ, Chauffeurs werkzaam op Spoedpost

  07 juni 2024   

  15:00

-23:00 uur