GGZ

In alle praktijken die samenwerken in het netwerk GGZ van de Huisartsen Zuid Kennemerland eo is een gespecialiseerde praktijkondersteuner (POH-GGZ) aanwezig. Deze kan op verzoek van de huisarts helpen om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of u doorverwezen moet worden naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ.

 

Huisartsen Zuid Kennemerland eo organiseert en financiert de samenwerking tussen de aangesloten huisartsen en de andere GGZ zorgverleners uit de regio. Het doel van deze samenwerking is de kwaliteit van zorg voor de te patiënten te verbeteren door:

  1. Overleg te organiseren tussen de verschillende zorgverleners. Uw huisarts blijft uw behandelaar. Als deze dit nodig vindt kan hij/zij overleggen met een eerstelijns psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.
  2. Het maken van samenwerkingsafspraken tussen de verschillende zorgverleners. Zo wordt bijvoorbeeld onderling afgesproken wanneer en hoe de patiënt wordt doorverwezen.
  3. Organisatie van (na)scholing GGZ voor de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijk, zodat zij op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten.
  4. Organisatie van e-health. Dit is een methode om binnen de gezondheidzorg via internet behandelingen te begeleiden en te communiceren met de patiënten en andere zorgverleners. Aangesloten praktijken maken gebruik van e-health van Therapieland therapieland.nl

 

Meer informatie over psychische problemen en de GGZ kunt u vinden op: