Toekomst HZK – bijeenkomst 2

Huisartsen

31 mei 2023

18:00

-20:30 uur

Na de eerste bijeenkomst en de tussentijdse raadpleging van de huisartsen in de regio weten we welke praktische behoeftes er zijn bij de huisartsen om te kunnen werken volgens de kernwaarden. In de tweede groepsbijeenkomst willen we uit al deze verschillende behoeftes een duidelijk overzicht maken. We willen verschillende thema’s onderscheiden en het belang en de urgentie per thema duidelijk maken, zodat het bestuur hier verder mee kan om de koers van de HZK te bepalen. Graag nodigen we hiervoor per hagro één vertegenwoordiger uit. Huisartsen die geen hagro hebben kunnen zich ook door iemand laten vertegenwoordigen.

Voor wie: HA
Wanneer: 31 mei 2023 
Tijd: 17.30 uur: Inloop
18.00 uur: Eten
18.30 uur: Start programma
20.15 uur: Einde

Waar: Villa Westend, Velserbroek

Let op; na inschrijving ontvang je, via scholing@hczk.nl, een bevestiging. Deze kan ook in je spam terechtkomen. Als je geen bericht krijgt hebben wij jouw inschrijving niet goed ontvangen. In dat geval kan je contact opnemen met scholing@hczk.nl zodat wij de inschrijving in orde kunnen maken en bevestigen. Wanneer je onverhoopt verhinderd bent, vernemen we dat ook graag op dit e-mailadres. 

Andere scholingen

Dialoogsessie jeugd 12 december: wachtlijsten, crisiszorg en overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

  12 december 2023   

  17:00

-18:00 uur

Dialoogsessie jeugd 22 november: wachtlijsten, crisiszorg en overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

  22 november 2023   

  17:00

-18:00 uur

Terugkombijeenkomst BBL – 5 oktober 2023 – VOL

  05 oktober 2023   

  18:00

-21:00 uur