Initiatieven

Osteoporose

Aangeboden door: GEZ Heemstede

Osteoporose is een veelvoorkomende aandoening. Uit onderzoek is gebleken dat het risico op fracturen 30% tot 50% verlaagd kan worden indien op tijd bij aangetoonde osteoporose profylactische behandeling plaatsvindt. GEZ Heemstede heeft een beleid opgesteld om patiënten met osteoporose tijdig te selecteren en behandelen om zo het risico op invaliderende fracturen te kunnen verminderen.

Zorgprogramma Obesitas

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

Het 3-jarige multidisciplinair zorgprogramma Obesitas is een programma, waarin een team van huisarts, psycholoog, diëtist, POH/PVK, beweegcoach en fysiotherapeut samen de cliënt begeleiden en waarin zorgverleners onderling tussentijds overleggen met elkaar. In het programma staat vooral de verandering van levensstijl centraal. Dit leren patiënten in de sessies bij de diëtist en de psycholoog, en in de beweegsessies bij de fysiotherapeut. Daarnaast wordt er samengewerkt met organisaties als SportSupport om het doorstromen naar sporten in de wijk te vergemakkelijken.

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

In het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen wordt geïntegreerde zorg verleens aan hulpbehoevende kwetsbare ouderen, met aandacht voor somatische, psychische en welzijnsaspecten. Op deze manier kunnen kwetsbare ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen. Complexe ouderenzorg vindt daar waar het kan in de eerste lijn plaats, spoedopnames en crises worden zoveel mogelijk voorkomen door vroegtijdig te anticiperen en de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd.

Zorgprogramma SOLK

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

Met het zorgprogramma SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) worden patiënten geholpen, middels een cursus, om met langdurige pijnklachten om te gaan. Het gaat hierbij om pijnklachten die aan de volgende criteria voldoen:
• Langer dan 3 maanden bestaande lichamelijke klachten die onvoldoende herstellen en een negatieve invloed hebben op het dagelijkse functioneren;
• Belangrijke lichamelijke oorzaken moeten zijn uitgesloten door de huisarts;
• Uitgesloten zijn: ernstige psychiatrische diagnoses en actuele oncologische problematiek.

Zorgprogramma Vitaliteit

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

Het doel van het programma Vitaliteit is dat patiënten (deelnemers) door activering een opwaartse spiraal in gang zetten waardoor leefstijlgerelateerde klachten verminderen en kwaliteit van leven toeneemt. Mensen die inactief en passief zijn worden begeleid in het vinden van een zinvolle tijdsbesteding, hopelijk met als gevolg een betere kwaliteit van leven en een vermindering van leefstijlgerelateerde klachten. Doormiddel van een intensievere samenwerking tussen de 1e lijn en welzijnsorganisaties krijgen patiënten de kans te leren zelf, met behulp van een welzijnscoach, invloed te hebben op hun leefstijl en op een verbetering van hun kwaliteit van leven.

GGZ Angst & depressie

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

Het zorgpad Angst & Depressie is een zorgprogramma waar een nauwe samenwerking tussen huisarts, POH-GGZ en psycholoog is beschreven en georganiseerd met als resultaat een eenduidige manier van verwijzing en terugkoppeling, richtlijnen m.b.t. behandeling en follow-up, inzichtelijke wachttijden en geen patiënten meer ‘die uit beeld raken’. De juiste patiënt op het juiste moment op de juiste plek.

SOLK multidisciplinair zorgtraject;
Multidisciplinair patiënten overleg;
Inhoudelijke studie-Inbreng FTO

Aangeboden door: GEZ Therapeuticum

1. SOLK multidisciplinair zorgtraject
2. Multidisciplinair patiënten overleg
3. Inhoudelijke studie: Inbreng FTO

Cool2BFit

Aangeboden door: GEZ Huisartsencentrum Zandvoort

Cool2BFIT is een gestructureerd programma voor basisschoolleerlingen met overgewicht. In het programma doen zowel ouders als kind doen mee. De ouders leren hoe zij overgewicht thuis aan kunnen pakken, op het gebied van voeding, terwijl het kind sport en later in de cursus kennismaakt met sporten. Het programma vraagt om een samenwerking tussen de POH-GGZ jeugd, een sportaanbieder en een diëtiste.

Jeugdontwikkeling

Aangeboden door: Samenwerkende Eerstelijns Huisartsen Organisaties

We lopen tegen een aantal zaken aan bij de informatie-uitwisseling rondom de zorg voor een kind:
• Het is voor zorgverleners in de eerste lijn vaak onduidelijk wat schoolarts doet.
• Bij kinderfysiotherapeut en logopedist is er vaak te weinig informatie over andere hulpverleners, die bij hetzelfde kind zijn betrokken.
• De retour informatie naar huisarts of POH jeugd kan beter.

Krachtige basiszorg

Aangeboden door: Samenwerkende Eerstelijns Huisartsen Organisaties

Krachtige basiszorg is gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en met problematiek in meerdere leefdomeinen. Krachtige basiszorg ondersteunt de bewoners in de wijk optimaal door goed te kijken naar wat de mensen in de wijk nodig hebben en het aanbod van zorg en ondersteuning en de organisatie daarvan er op af te stemmen. Het houdt de populatie en de professionals in de wijk gezonder en vermindert het zorggebruik en zorgkosten significant.